Przetworniki prądowe specjalne typu PPS-30  (30kV) 
 
Wyk I   2 - 5 - 10 - 20 A / 2 A
Wyk II  50 - 100 - 200 - 500 A / 2 A
 
Parametry dla prądu ustalonego - sinusoidalnego: 20VA  klasa 0,2
Współczynnik udaru asymetrycznego prądu pierwotnego: 2,8
Stała czasowa zanikania składowej bezokresowej T = 50ms

Prace w Transformex polegały na zaprojektowaniu nowych konstrukcji przekładników kombinowanych hybrydowych prądowo-napięciowych dla prądów od 25A do 1250A i napięć 15kV i 20kV, a następnie wykonaniu modeli i prototypów i przeprowadzeniu badań.
Prace zakończyły się próbami typu przekładników oraz uzyskaniem patentu na rozwiązanie.

Prace w Transformex polegały na wykonaniu modeli hermetycznych obudów: silikonowych i żywicznych dla przetworników prądowych PP-0,72 wykonanych w technologii wielowarstwowych obwodów drukowanych, o trzech różnych wymiarach wynikających z geometrii torów prądowych w rozdzielnicach średniego napięcia Elektrobudowy SA. Prace zakończyły się badaniami klimatycznymi w Instytucie Energetyki w Warszawie.