Prace w Transformex polegały na zaprojektowaniu nowych konstrukcji przekładników kombinowanych hybrydowych prądowo-napięciowych dla prądów od 25A do 1250A i napięć 15kV i 20kV, a następnie wykonaniu modeli i prototypów i przeprowadzeniu badań.
Prace zakończyły się próbami typu przekładników oraz uzyskaniem patentu na rozwiązanie.

Prace w Transformex polegały na wykonaniu modeli hermetycznych obudów: silikonowych i żywicznych dla przetworników prądowych PP-0,72 wykonanych w technologii wielowarstwowych obwodów drukowanych, o trzech różnych wymiarach wynikających z geometrii torów prądowych w rozdzielnicach średniego napięcia Elektrobudowy SA. Prace zakończyły się badaniami klimatycznymi w Instytucie Energetyki w Warszawie.