TRANSFORMEX Sp. z o.o. istnieje od 1993 roku. Wtedy też rozpoczęliśmy produkcję przekładników prądowych laboratoryjnych, o klasie dokładności 0,05 i prądach pierwotnych od 0,1A do 120A, przeznaczonych do wzorcowania liczników energii elektrycznej.

Obecnie w naszym zakładzie projektujemy i produkujemy różne typy urządzeń z dziedziny energetyki: transformatory potrzeb własnych w izolacji silikonowej, przekładniki prądowe i napięciowe o różnorodnym zastosowaniu oraz specjalistyczną laboratoryjną aparaturę pomiarową.

Specjalizujemy się zwłaszcza w konstrukcjach nietypowych, produkowanych w krótkich seriach oraz przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach, np. w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach, przy wysokiej wilgotności lub w instalacjach o bardzo dużych prądach zwarciowych.
Wyposażamy także zwarciownie laboratoriów w przekładniki prądowe do pomiaru prądu zwarciowego o bardzo dużej stałej czasowej zanikania składowej bezokresowej prądu.

Nasze urządzenia są wykorzystywane w elektrowniach, kopalniach, przemyśle i w energetyce zawodowej. Wszystkie posiadają odpowiednie próby typu, atesty i certyfikaty Instytutu Energetyki i Instytutu Elektrotechniki, zgodne z wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji.
Przekładniki prądowe i napięciowe do rozliczeń energii wzorcujemy w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie.

Współpracujemy z najważniejszymi firmami branży energetycznej w Polsce, biurami projektów oraz wyższymi uczelniami.
Większość naszych urządzeń została przez nas opatentowana.
Jeżeli nasza oferta Państwa zainteresowała, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem projektowym. Chętnie opracujemy dla Państwa urządzenie spełniające indywidualne wymagania.

TRANSFORMEX transformatory potrzeb własnych