Specjalistyczna laboratoryjna aparatura pomiarowa

  • Przekładniki prądowe do pomiaru prądów zwarciowych w laboratoriach z długą stałą czasową;
  • Dzielniki napięciowe 6kV–20kV do pomiaru zawartości wyższych harmonicznych;
  • Urządzenia do zabezpieczeń ziemnozwarciowych generatorów: rezystory WN , transformatory;
  • Aparatura probiercza: transformatory WN 60–200 kV , próbniki napięciowe 3–50kV, transformatory wielkoprądowe , autotransformatory regulacyjne