Image

Czym się zajmujemy

  • projektowanie i produkcja urządzeń z dziedziny energetyki zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN 61869 oraz PN-EN 60076-11:2006 i wymogami systemu jakości ISO 9001:2015
  • dobór aparatury w oparciu o indywidualne potrzeby klienta
  • wzorcowanie w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie przekładników przeznaczonych do rozliczeń energii
  • 100% urządzeń posiadających próby typu, atesty lub certyfikaty zgodne z wymaganiami Polskiego Centrum Akredytacji
  • gwarancja na urządzenia od 36 do 60 miesięcy

Czytaj więcej