2011: Przekładnik napięciowy wzorcowy mobilny w izolacji olejowej (silikonowej) typu PNW-110