2018/2019: Projekt dla obu zwarciowi Instytutu Energetyki w Warszawie Morach

Przetworniki prądowe specjalne typu PPS-30  (30kV) 
 
Wyk I   2 - 5 - 10 - 20 A / 2 A
Wyk II  50 - 100 - 200 - 500 A / 2 A
 
Parametry dla prądu ustalonego - sinusoidalnego: 20VA  klasa 0,2
Współczynnik udaru asymetrycznego prądu pierwotnego: 2,8
Stała czasowa zanikania składowej bezokresowej T = 50ms