2016: Projekt dla obu zwarciowni Instytutu Energetyki w Morach

Przekładniki prądowe do pomiaru prądów zwarciowych typu PPZw-30 (30kV)
I1n = 1-2-5-10-20-50 kA
I2n = 5A lub 2A 20VA klasa 0,2
Stała czasowa zanikania składowej bezokresowej prądu zwarciowego (τ) = 200ms
Współwłasność patentowa z Instytutem Energetyki, patent nr: P.419126
Prezentacja APE 2017 PPzW