2010: Projekt dla Polskich Sieci Elektroenergetycznych. REZYSTANCYJNY DZIELNIK NAPIĘCIA typu DzN-400 DO POMIARÓW WYŻSZYCH HARMONICZNYCH W SIECIACH 400 KV