Powołanie na Członka KT nr 81 ds. Przekładników i Transformatorów Małej Mocy - strona 2