TRANSFORMEX Sp. z o.o.
04-965 Warsaw
Jachtowa 5
tel: +48 518 676 972
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nr wpisu do KRS 0000153140
NIP 1130011698
REGON 010160718
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 ZŁ